Ontslag Spengen

Uw werkgever in Spengen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spengen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spengen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spengen. Uw werkgever in Spengen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spengen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spengen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spengen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spengen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spengen of met bevallingsverlof bent in Spengen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spengen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spengen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spengen
 • Als u in Spengen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spengen wilt opnemen;
 • Omdat u in Spengen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spengen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spengen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spengen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spengen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spengen. Uitzonderingen in Spengen;
 • Als uw werkgever in Spengen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spengen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spengen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spengen niet geschikt voor uw werk in Spengen of
 • u functioneert niet voldoende in Spengen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spengen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spengen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spengen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spengen verblijft, dan mag uw werkgever in Spengen u eveneens wel ontslaan.