Ontslag Spekt

Uw werkgever in Spekt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spekt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spekt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spekt. Uw werkgever in Spekt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spekt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spekt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spekt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spekt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spekt of met bevallingsverlof bent in Spekt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spekt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spekt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spekt
 • Als u in Spekt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spekt wilt opnemen;
 • Omdat u in Spekt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spekt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spekt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spekt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spekt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spekt. Uitzonderingen in Spekt;
 • Als uw werkgever in Spekt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spekt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spekt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spekt niet geschikt voor uw werk in Spekt of
 • u functioneert niet voldoende in Spekt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spekt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spekt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spekt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spekt verblijft, dan mag uw werkgever in Spekt u eveneens wel ontslaan.