Ontslag Spekklef

Uw werkgever in Spekklef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spekklef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spekklef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spekklef. Uw werkgever in Spekklef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spekklef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spekklef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spekklef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spekklef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spekklef of met bevallingsverlof bent in Spekklef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spekklef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spekklef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spekklef
 • Als u in Spekklef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spekklef wilt opnemen;
 • Omdat u in Spekklef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spekklef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spekklef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spekklef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spekklef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spekklef. Uitzonderingen in Spekklef;
 • Als uw werkgever in Spekklef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spekklef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spekklef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spekklef niet geschikt voor uw werk in Spekklef of
 • u functioneert niet voldoende in Spekklef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spekklef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spekklef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spekklef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spekklef verblijft, dan mag uw werkgever in Spekklef u eveneens wel ontslaan.