Ontslag Spekhoek

Uw werkgever in Spekhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spekhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spekhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spekhoek. Uw werkgever in Spekhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spekhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spekhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spekhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spekhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spekhoek of met bevallingsverlof bent in Spekhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spekhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spekhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spekhoek
 • Als u in Spekhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spekhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Spekhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spekhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spekhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spekhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spekhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spekhoek. Uitzonderingen in Spekhoek;
 • Als uw werkgever in Spekhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spekhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spekhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spekhoek niet geschikt voor uw werk in Spekhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Spekhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spekhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spekhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spekhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spekhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Spekhoek u eveneens wel ontslaan.