Ontslag Speers /spears

Uw werkgever in Speers /spears mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Speers /spears zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Speers /spears

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Speers /spears. Uw werkgever in Speers /spears mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Speers /spears arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Speers /spears niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Speers /spears te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Speers /spears u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Speers /spears of met bevallingsverlof bent in Speers /spears.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Speers /spears kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Speers /spears die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Speers /spears
 • Als u in Speers /spears lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Speers /spears wilt opnemen;
 • Omdat u in Speers /spears lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Speers /spears lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Speers /spears wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Speers /spears op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Speers /spears

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Speers /spears. Uitzonderingen in Speers /spears;
 • Als uw werkgever in Speers /spears bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Speers /spears aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Speers /spears gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Speers /spears niet geschikt voor uw werk in Speers /spears of
 • u functioneert niet voldoende in Speers /spears.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Speers /spears

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Speers /spears niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Speers /spears of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Speers /spears verblijft, dan mag uw werkgever in Speers /spears u eveneens wel ontslaan.