Ontslag Spaubeek

Uw werkgever in Spaubeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spaubeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spaubeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spaubeek. Uw werkgever in Spaubeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spaubeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spaubeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spaubeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spaubeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spaubeek of met bevallingsverlof bent in Spaubeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spaubeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spaubeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spaubeek
 • Als u in Spaubeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spaubeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Spaubeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spaubeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spaubeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spaubeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spaubeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spaubeek. Uitzonderingen in Spaubeek;
 • Als uw werkgever in Spaubeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spaubeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spaubeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spaubeek niet geschikt voor uw werk in Spaubeek of
 • u functioneert niet voldoende in Spaubeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spaubeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spaubeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spaubeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spaubeek verblijft, dan mag uw werkgever in Spaubeek u eveneens wel ontslaan.