Ontslag Sparjebird /sparjeburd

Uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sparjebird /sparjeburd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sparjebird /sparjeburd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sparjebird /sparjeburd. Uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sparjebird /sparjeburd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sparjebird /sparjeburd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sparjebird /sparjeburd of met bevallingsverlof bent in Sparjebird /sparjeburd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sparjebird /sparjeburd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sparjebird /sparjeburd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sparjebird /sparjeburd
 • Als u in Sparjebird /sparjeburd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sparjebird /sparjeburd wilt opnemen;
 • Omdat u in Sparjebird /sparjeburd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sparjebird /sparjeburd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sparjebird /sparjeburd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sparjebird /sparjeburd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sparjebird /sparjeburd. Uitzonderingen in Sparjebird /sparjeburd;
 • Als uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sparjebird /sparjeburd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sparjebird /sparjeburd niet geschikt voor uw werk in Sparjebird /sparjeburd of
 • u functioneert niet voldoende in Sparjebird /sparjeburd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sparjebird /sparjeburd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sparjebird /sparjeburd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sparjebird /sparjeburd verblijft, dan mag uw werkgever in Sparjebird /sparjeburd u eveneens wel ontslaan.