Ontslag Spannum

Uw werkgever in Spannum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spannum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spannum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spannum. Uw werkgever in Spannum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spannum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spannum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spannum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spannum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spannum of met bevallingsverlof bent in Spannum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spannum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spannum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spannum
 • Als u in Spannum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spannum wilt opnemen;
 • Omdat u in Spannum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spannum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spannum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spannum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spannum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spannum. Uitzonderingen in Spannum;
 • Als uw werkgever in Spannum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spannum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spannum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spannum niet geschikt voor uw werk in Spannum of
 • u functioneert niet voldoende in Spannum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spannum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spannum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spannum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spannum verblijft, dan mag uw werkgever in Spannum u eveneens wel ontslaan.