Ontslag Spannenburg /spannenburch

Uw werkgever in Spannenburg /spannenburch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spannenburg /spannenburch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spannenburg /spannenburch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spannenburg /spannenburch. Uw werkgever in Spannenburg /spannenburch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spannenburg /spannenburch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spannenburg /spannenburch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spannenburg /spannenburch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spannenburg /spannenburch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spannenburg /spannenburch of met bevallingsverlof bent in Spannenburg /spannenburch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spannenburg /spannenburch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spannenburg /spannenburch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spannenburg /spannenburch
 • Als u in Spannenburg /spannenburch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spannenburg /spannenburch wilt opnemen;
 • Omdat u in Spannenburg /spannenburch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spannenburg /spannenburch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spannenburg /spannenburch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spannenburg /spannenburch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spannenburg /spannenburch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spannenburg /spannenburch. Uitzonderingen in Spannenburg /spannenburch;
 • Als uw werkgever in Spannenburg /spannenburch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spannenburg /spannenburch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spannenburg /spannenburch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spannenburg /spannenburch niet geschikt voor uw werk in Spannenburg /spannenburch of
 • u functioneert niet voldoende in Spannenburg /spannenburch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spannenburg /spannenburch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spannenburg /spannenburch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spannenburg /spannenburch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spannenburg /spannenburch verblijft, dan mag uw werkgever in Spannenburg /spannenburch u eveneens wel ontslaan.