Ontslag Spankeren

Uw werkgever in Spankeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spankeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spankeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spankeren. Uw werkgever in Spankeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spankeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spankeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spankeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spankeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spankeren of met bevallingsverlof bent in Spankeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spankeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spankeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spankeren
 • Als u in Spankeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spankeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Spankeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spankeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spankeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spankeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spankeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spankeren. Uitzonderingen in Spankeren;
 • Als uw werkgever in Spankeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spankeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spankeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spankeren niet geschikt voor uw werk in Spankeren of
 • u functioneert niet voldoende in Spankeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spankeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spankeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spankeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spankeren verblijft, dan mag uw werkgever in Spankeren u eveneens wel ontslaan.