Ontslag Spanga

Uw werkgever in Spanga mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spanga zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spanga

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spanga. Uw werkgever in Spanga mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spanga arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spanga niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spanga te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spanga u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spanga of met bevallingsverlof bent in Spanga.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spanga kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spanga die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spanga
 • Als u in Spanga lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spanga wilt opnemen;
 • Omdat u in Spanga lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spanga lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spanga wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spanga op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spanga

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spanga. Uitzonderingen in Spanga;
 • Als uw werkgever in Spanga bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spanga aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spanga gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spanga niet geschikt voor uw werk in Spanga of
 • u functioneert niet voldoende in Spanga.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spanga

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spanga niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spanga of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spanga verblijft, dan mag uw werkgever in Spanga u eveneens wel ontslaan.