Ontslag Spanbroek

Uw werkgever in Spanbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spanbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spanbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spanbroek. Uw werkgever in Spanbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spanbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spanbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spanbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spanbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spanbroek of met bevallingsverlof bent in Spanbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spanbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spanbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spanbroek
 • Als u in Spanbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spanbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Spanbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spanbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spanbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spanbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spanbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spanbroek. Uitzonderingen in Spanbroek;
 • Als uw werkgever in Spanbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spanbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spanbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spanbroek niet geschikt voor uw werk in Spanbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Spanbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spanbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spanbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spanbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spanbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Spanbroek u eveneens wel ontslaan.