Ontslag “spaarndam gem. haarlem”

Uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “spaarndam gem. haarlem” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “spaarndam gem. haarlem”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “spaarndam gem. haarlem”. Uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “spaarndam gem. haarlem” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “spaarndam gem. haarlem” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “spaarndam gem. haarlem” of met bevallingsverlof bent in “spaarndam gem. haarlem”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “spaarndam gem. haarlem” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “spaarndam gem. haarlem” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “spaarndam gem. haarlem”
 • Als u in “spaarndam gem. haarlem” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “spaarndam gem. haarlem” wilt opnemen;
 • Omdat u in “spaarndam gem. haarlem” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “spaarndam gem. haarlem” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “spaarndam gem. haarlem” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “spaarndam gem. haarlem”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “spaarndam gem. haarlem”. Uitzonderingen in “spaarndam gem. haarlem”;
 • Als uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “spaarndam gem. haarlem” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “spaarndam gem. haarlem” niet geschikt voor uw werk in “spaarndam gem. haarlem” of
 • u functioneert niet voldoende in “spaarndam gem. haarlem”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “spaarndam gem. haarlem”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “spaarndam gem. haarlem” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “spaarndam gem. haarlem” verblijft, dan mag uw werkgever in “spaarndam gem. haarlem” u eveneens wel ontslaan.