Ontslag Spaarndam

Uw werkgever in Spaarndam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spaarndam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spaarndam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spaarndam. Uw werkgever in Spaarndam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spaarndam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spaarndam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spaarndam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spaarndam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spaarndam of met bevallingsverlof bent in Spaarndam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spaarndam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spaarndam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spaarndam
 • Als u in Spaarndam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spaarndam wilt opnemen;
 • Omdat u in Spaarndam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spaarndam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spaarndam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spaarndam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spaarndam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spaarndam. Uitzonderingen in Spaarndam;
 • Als uw werkgever in Spaarndam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spaarndam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spaarndam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spaarndam niet geschikt voor uw werk in Spaarndam of
 • u functioneert niet voldoende in Spaarndam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spaarndam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spaarndam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spaarndam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spaarndam verblijft, dan mag uw werkgever in Spaarndam u eveneens wel ontslaan.