Ontslag Spaanshuisken

Uw werkgever in Spaanshuisken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spaanshuisken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spaanshuisken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spaanshuisken. Uw werkgever in Spaanshuisken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spaanshuisken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spaanshuisken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spaanshuisken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spaanshuisken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spaanshuisken of met bevallingsverlof bent in Spaanshuisken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spaanshuisken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spaanshuisken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spaanshuisken
 • Als u in Spaanshuisken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spaanshuisken wilt opnemen;
 • Omdat u in Spaanshuisken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spaanshuisken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spaanshuisken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spaanshuisken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spaanshuisken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spaanshuisken. Uitzonderingen in Spaanshuisken;
 • Als uw werkgever in Spaanshuisken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spaanshuisken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spaanshuisken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spaanshuisken niet geschikt voor uw werk in Spaanshuisken of
 • u functioneert niet voldoende in Spaanshuisken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spaanshuisken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spaanshuisken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spaanshuisken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spaanshuisken verblijft, dan mag uw werkgever in Spaanshuisken u eveneens wel ontslaan.