Ontslag Spaansehoek

Uw werkgever in Spaansehoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spaansehoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spaansehoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spaansehoek. Uw werkgever in Spaansehoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spaansehoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spaansehoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spaansehoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spaansehoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spaansehoek of met bevallingsverlof bent in Spaansehoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spaansehoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spaansehoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spaansehoek
 • Als u in Spaansehoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spaansehoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Spaansehoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spaansehoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spaansehoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spaansehoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spaansehoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spaansehoek. Uitzonderingen in Spaansehoek;
 • Als uw werkgever in Spaansehoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spaansehoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spaansehoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spaansehoek niet geschikt voor uw werk in Spaansehoek of
 • u functioneert niet voldoende in Spaansehoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spaansehoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spaansehoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spaansehoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spaansehoek verblijft, dan mag uw werkgever in Spaansehoek u eveneens wel ontslaan.