Ontslag Spaanrijt

Uw werkgever in Spaanrijt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spaanrijt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spaanrijt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spaanrijt. Uw werkgever in Spaanrijt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spaanrijt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spaanrijt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spaanrijt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spaanrijt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spaanrijt of met bevallingsverlof bent in Spaanrijt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spaanrijt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spaanrijt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spaanrijt
 • Als u in Spaanrijt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spaanrijt wilt opnemen;
 • Omdat u in Spaanrijt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spaanrijt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spaanrijt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spaanrijt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spaanrijt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spaanrijt. Uitzonderingen in Spaanrijt;
 • Als uw werkgever in Spaanrijt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spaanrijt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spaanrijt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spaanrijt niet geschikt voor uw werk in Spaanrijt of
 • u functioneert niet voldoende in Spaanrijt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spaanrijt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spaanrijt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spaanrijt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spaanrijt verblijft, dan mag uw werkgever in Spaanrijt u eveneens wel ontslaan.