Ontslag Sorremorre /soarremoarre

Uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sorremorre /soarremoarre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sorremorre /soarremoarre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sorremorre /soarremoarre. Uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sorremorre /soarremoarre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sorremorre /soarremoarre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sorremorre /soarremoarre of met bevallingsverlof bent in Sorremorre /soarremoarre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sorremorre /soarremoarre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sorremorre /soarremoarre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sorremorre /soarremoarre
 • Als u in Sorremorre /soarremoarre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sorremorre /soarremoarre wilt opnemen;
 • Omdat u in Sorremorre /soarremoarre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sorremorre /soarremoarre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sorremorre /soarremoarre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sorremorre /soarremoarre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sorremorre /soarremoarre. Uitzonderingen in Sorremorre /soarremoarre;
 • Als uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sorremorre /soarremoarre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sorremorre /soarremoarre niet geschikt voor uw werk in Sorremorre /soarremoarre of
 • u functioneert niet voldoende in Sorremorre /soarremoarre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sorremorre /soarremoarre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sorremorre /soarremoarre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sorremorre /soarremoarre verblijft, dan mag uw werkgever in Sorremorre /soarremoarre u eveneens wel ontslaan.