Ontslag Sopsum

Uw werkgever in Sopsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sopsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sopsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sopsum. Uw werkgever in Sopsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sopsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sopsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sopsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sopsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sopsum of met bevallingsverlof bent in Sopsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sopsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sopsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sopsum
 • Als u in Sopsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sopsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Sopsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sopsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sopsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sopsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sopsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sopsum. Uitzonderingen in Sopsum;
 • Als uw werkgever in Sopsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sopsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sopsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sopsum niet geschikt voor uw werk in Sopsum of
 • u functioneert niet voldoende in Sopsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sopsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sopsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sopsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sopsum verblijft, dan mag uw werkgever in Sopsum u eveneens wel ontslaan.