Ontslag Sonniuswijk

Uw werkgever in Sonniuswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sonniuswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sonniuswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sonniuswijk. Uw werkgever in Sonniuswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sonniuswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sonniuswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sonniuswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sonniuswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sonniuswijk of met bevallingsverlof bent in Sonniuswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sonniuswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sonniuswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sonniuswijk
 • Als u in Sonniuswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sonniuswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Sonniuswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sonniuswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sonniuswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sonniuswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sonniuswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sonniuswijk. Uitzonderingen in Sonniuswijk;
 • Als uw werkgever in Sonniuswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sonniuswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sonniuswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sonniuswijk niet geschikt voor uw werk in Sonniuswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Sonniuswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sonniuswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sonniuswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sonniuswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sonniuswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Sonniuswijk u eveneens wel ontslaan.