Ontslag Sonnega /sonnegea

Uw werkgever in Sonnega /sonnegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sonnega /sonnegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sonnega /sonnegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sonnega /sonnegea. Uw werkgever in Sonnega /sonnegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sonnega /sonnegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sonnega /sonnegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sonnega /sonnegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sonnega /sonnegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sonnega /sonnegea of met bevallingsverlof bent in Sonnega /sonnegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sonnega /sonnegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sonnega /sonnegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sonnega /sonnegea
 • Als u in Sonnega /sonnegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sonnega /sonnegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Sonnega /sonnegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sonnega /sonnegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sonnega /sonnegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sonnega /sonnegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sonnega /sonnegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sonnega /sonnegea. Uitzonderingen in Sonnega /sonnegea;
 • Als uw werkgever in Sonnega /sonnegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sonnega /sonnegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sonnega /sonnegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sonnega /sonnegea niet geschikt voor uw werk in Sonnega /sonnegea of
 • u functioneert niet voldoende in Sonnega /sonnegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sonnega /sonnegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sonnega /sonnegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sonnega /sonnegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sonnega /sonnegea verblijft, dan mag uw werkgever in Sonnega /sonnegea u eveneens wel ontslaan.