Ontslag Sondel

Uw werkgever in Sondel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sondel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sondel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sondel. Uw werkgever in Sondel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sondel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sondel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sondel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sondel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sondel of met bevallingsverlof bent in Sondel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sondel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sondel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sondel
 • Als u in Sondel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sondel wilt opnemen;
 • Omdat u in Sondel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sondel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sondel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sondel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sondel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sondel. Uitzonderingen in Sondel;
 • Als uw werkgever in Sondel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sondel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sondel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sondel niet geschikt voor uw werk in Sondel of
 • u functioneert niet voldoende in Sondel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sondel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sondel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sondel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sondel verblijft, dan mag uw werkgever in Sondel u eveneens wel ontslaan.