Ontslag Son

Uw werkgever in Son mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Son zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Son

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Son. Uw werkgever in Son mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Son arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Son niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Son te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Son u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Son of met bevallingsverlof bent in Son.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Son kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Son die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Son
 • Als u in Son lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Son wilt opnemen;
 • Omdat u in Son lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Son lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Son wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Son op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Son

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Son. Uitzonderingen in Son;
 • Als uw werkgever in Son bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Son aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Son gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Son niet geschikt voor uw werk in Son of
 • u functioneert niet voldoende in Son.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Son

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Son niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Son of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Son verblijft, dan mag uw werkgever in Son u eveneens wel ontslaan.