Ontslag Sommelsdijk

Uw werkgever in Sommelsdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sommelsdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sommelsdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sommelsdijk. Uw werkgever in Sommelsdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sommelsdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sommelsdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sommelsdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sommelsdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sommelsdijk of met bevallingsverlof bent in Sommelsdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sommelsdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sommelsdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sommelsdijk
 • Als u in Sommelsdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sommelsdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Sommelsdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sommelsdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sommelsdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sommelsdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sommelsdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sommelsdijk. Uitzonderingen in Sommelsdijk;
 • Als uw werkgever in Sommelsdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sommelsdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sommelsdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sommelsdijk niet geschikt voor uw werk in Sommelsdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Sommelsdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sommelsdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sommelsdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sommelsdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sommelsdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Sommelsdijk u eveneens wel ontslaan.