Ontslag Someren

Uw werkgever in Someren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Someren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Someren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Someren. Uw werkgever in Someren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Someren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Someren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Someren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Someren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Someren of met bevallingsverlof bent in Someren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Someren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Someren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Someren
 • Als u in Someren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Someren wilt opnemen;
 • Omdat u in Someren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Someren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Someren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Someren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Someren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Someren. Uitzonderingen in Someren;
 • Als uw werkgever in Someren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Someren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Someren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Someren niet geschikt voor uw werk in Someren of
 • u functioneert niet voldoende in Someren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Someren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Someren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Someren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Someren verblijft, dan mag uw werkgever in Someren u eveneens wel ontslaan.