Ontslag Solwerd

Uw werkgever in Solwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Solwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Solwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Solwerd. Uw werkgever in Solwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Solwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Solwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Solwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Solwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Solwerd of met bevallingsverlof bent in Solwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Solwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Solwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Solwerd
 • Als u in Solwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Solwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Solwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Solwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Solwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Solwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Solwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Solwerd. Uitzonderingen in Solwerd;
 • Als uw werkgever in Solwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Solwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Solwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Solwerd niet geschikt voor uw werk in Solwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Solwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Solwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Solwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Solwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Solwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Solwerd u eveneens wel ontslaan.