Ontslag Soeterbeek

Uw werkgever in Soeterbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Soeterbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Soeterbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Soeterbeek. Uw werkgever in Soeterbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Soeterbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Soeterbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Soeterbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Soeterbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Soeterbeek of met bevallingsverlof bent in Soeterbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Soeterbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Soeterbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Soeterbeek
 • Als u in Soeterbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Soeterbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Soeterbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Soeterbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Soeterbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Soeterbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Soeterbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Soeterbeek. Uitzonderingen in Soeterbeek;
 • Als uw werkgever in Soeterbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Soeterbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Soeterbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Soeterbeek niet geschikt voor uw werk in Soeterbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Soeterbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Soeterbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Soeterbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Soeterbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Soeterbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Soeterbeek u eveneens wel ontslaan.