Ontslag Soesterberg

Uw werkgever in Soesterberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Soesterberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Soesterberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Soesterberg. Uw werkgever in Soesterberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Soesterberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Soesterberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Soesterberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Soesterberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Soesterberg of met bevallingsverlof bent in Soesterberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Soesterberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Soesterberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Soesterberg
 • Als u in Soesterberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Soesterberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Soesterberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Soesterberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Soesterberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Soesterberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Soesterberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Soesterberg. Uitzonderingen in Soesterberg;
 • Als uw werkgever in Soesterberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Soesterberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Soesterberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Soesterberg niet geschikt voor uw werk in Soesterberg of
 • u functioneert niet voldoende in Soesterberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Soesterberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Soesterberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Soesterberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Soesterberg verblijft, dan mag uw werkgever in Soesterberg u eveneens wel ontslaan.