Ontslag Soestduinen

Uw werkgever in Soestduinen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Soestduinen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Soestduinen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Soestduinen. Uw werkgever in Soestduinen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Soestduinen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Soestduinen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Soestduinen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Soestduinen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Soestduinen of met bevallingsverlof bent in Soestduinen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Soestduinen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Soestduinen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Soestduinen
 • Als u in Soestduinen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Soestduinen wilt opnemen;
 • Omdat u in Soestduinen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Soestduinen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Soestduinen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Soestduinen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Soestduinen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Soestduinen. Uitzonderingen in Soestduinen;
 • Als uw werkgever in Soestduinen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Soestduinen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Soestduinen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Soestduinen niet geschikt voor uw werk in Soestduinen of
 • u functioneert niet voldoende in Soestduinen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Soestduinen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Soestduinen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Soestduinen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Soestduinen verblijft, dan mag uw werkgever in Soestduinen u eveneens wel ontslaan.