Ontslag Soestdijk

Uw werkgever in Soestdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Soestdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Soestdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Soestdijk. Uw werkgever in Soestdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Soestdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Soestdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Soestdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Soestdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Soestdijk of met bevallingsverlof bent in Soestdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Soestdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Soestdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Soestdijk
 • Als u in Soestdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Soestdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Soestdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Soestdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Soestdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Soestdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Soestdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Soestdijk. Uitzonderingen in Soestdijk;
 • Als uw werkgever in Soestdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Soestdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Soestdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Soestdijk niet geschikt voor uw werk in Soestdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Soestdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Soestdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Soestdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Soestdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Soestdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Soestdijk u eveneens wel ontslaan.