Ontslag Soerendonk

Uw werkgever in Soerendonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Soerendonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Soerendonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Soerendonk. Uw werkgever in Soerendonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Soerendonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Soerendonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Soerendonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Soerendonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Soerendonk of met bevallingsverlof bent in Soerendonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Soerendonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Soerendonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Soerendonk
 • Als u in Soerendonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Soerendonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Soerendonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Soerendonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Soerendonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Soerendonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Soerendonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Soerendonk. Uitzonderingen in Soerendonk;
 • Als uw werkgever in Soerendonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Soerendonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Soerendonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Soerendonk niet geschikt voor uw werk in Soerendonk of
 • u functioneert niet voldoende in Soerendonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Soerendonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Soerendonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Soerendonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Soerendonk verblijft, dan mag uw werkgever in Soerendonk u eveneens wel ontslaan.