Ontslag Snorrenhoef

Uw werkgever in Snorrenhoef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snorrenhoef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snorrenhoef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snorrenhoef. Uw werkgever in Snorrenhoef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snorrenhoef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snorrenhoef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snorrenhoef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snorrenhoef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snorrenhoef of met bevallingsverlof bent in Snorrenhoef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snorrenhoef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snorrenhoef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snorrenhoef
 • Als u in Snorrenhoef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snorrenhoef wilt opnemen;
 • Omdat u in Snorrenhoef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snorrenhoef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snorrenhoef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snorrenhoef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snorrenhoef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snorrenhoef. Uitzonderingen in Snorrenhoef;
 • Als uw werkgever in Snorrenhoef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snorrenhoef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snorrenhoef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snorrenhoef niet geschikt voor uw werk in Snorrenhoef of
 • u functioneert niet voldoende in Snorrenhoef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snorrenhoef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snorrenhoef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snorrenhoef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snorrenhoef verblijft, dan mag uw werkgever in Snorrenhoef u eveneens wel ontslaan.