Ontslag Snodenhoek

Uw werkgever in Snodenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snodenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snodenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snodenhoek. Uw werkgever in Snodenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snodenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snodenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snodenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snodenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snodenhoek of met bevallingsverlof bent in Snodenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snodenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snodenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snodenhoek
 • Als u in Snodenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snodenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Snodenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snodenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snodenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snodenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snodenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snodenhoek. Uitzonderingen in Snodenhoek;
 • Als uw werkgever in Snodenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snodenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snodenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snodenhoek niet geschikt voor uw werk in Snodenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Snodenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snodenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snodenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snodenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snodenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Snodenhoek u eveneens wel ontslaan.