Ontslag Snikzwaag /sniksweach

Uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snikzwaag /sniksweach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snikzwaag /sniksweach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snikzwaag /sniksweach. Uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snikzwaag /sniksweach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snikzwaag /sniksweach niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snikzwaag /sniksweach of met bevallingsverlof bent in Snikzwaag /sniksweach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snikzwaag /sniksweach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snikzwaag /sniksweach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snikzwaag /sniksweach
 • Als u in Snikzwaag /sniksweach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snikzwaag /sniksweach wilt opnemen;
 • Omdat u in Snikzwaag /sniksweach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snikzwaag /sniksweach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snikzwaag /sniksweach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snikzwaag /sniksweach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snikzwaag /sniksweach. Uitzonderingen in Snikzwaag /sniksweach;
 • Als uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snikzwaag /sniksweach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snikzwaag /sniksweach niet geschikt voor uw werk in Snikzwaag /sniksweach of
 • u functioneert niet voldoende in Snikzwaag /sniksweach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snikzwaag /sniksweach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snikzwaag /sniksweach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snikzwaag /sniksweach verblijft, dan mag uw werkgever in Snikzwaag /sniksweach u eveneens wel ontslaan.