Ontslag Snijdersberg

Uw werkgever in Snijdersberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snijdersberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snijdersberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snijdersberg. Uw werkgever in Snijdersberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snijdersberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snijdersberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snijdersberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snijdersberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snijdersberg of met bevallingsverlof bent in Snijdersberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snijdersberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snijdersberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snijdersberg
 • Als u in Snijdersberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snijdersberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Snijdersberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snijdersberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snijdersberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snijdersberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snijdersberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snijdersberg. Uitzonderingen in Snijdersberg;
 • Als uw werkgever in Snijdersberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snijdersberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snijdersberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snijdersberg niet geschikt voor uw werk in Snijdersberg of
 • u functioneert niet voldoende in Snijdersberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snijdersberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snijdersberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snijdersberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snijdersberg verblijft, dan mag uw werkgever in Snijdersberg u eveneens wel ontslaan.