Ontslag Snijders-chaam

Uw werkgever in Snijders-chaam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snijders-chaam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snijders-chaam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snijders-chaam. Uw werkgever in Snijders-chaam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snijders-chaam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snijders-chaam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snijders-chaam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snijders-chaam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snijders-chaam of met bevallingsverlof bent in Snijders-chaam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snijders-chaam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snijders-chaam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snijders-chaam
 • Als u in Snijders-chaam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snijders-chaam wilt opnemen;
 • Omdat u in Snijders-chaam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snijders-chaam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snijders-chaam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snijders-chaam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snijders-chaam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snijders-chaam. Uitzonderingen in Snijders-chaam;
 • Als uw werkgever in Snijders-chaam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snijders-chaam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snijders-chaam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snijders-chaam niet geschikt voor uw werk in Snijders-chaam of
 • u functioneert niet voldoende in Snijders-chaam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snijders-chaam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snijders-chaam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snijders-chaam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snijders-chaam verblijft, dan mag uw werkgever in Snijders-chaam u eveneens wel ontslaan.