Ontslag Snepseind

Uw werkgever in Snepseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snepseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snepseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snepseind. Uw werkgever in Snepseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snepseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snepseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snepseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snepseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snepseind of met bevallingsverlof bent in Snepseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snepseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snepseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snepseind
 • Als u in Snepseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snepseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Snepseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snepseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snepseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snepseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snepseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snepseind. Uitzonderingen in Snepseind;
 • Als uw werkgever in Snepseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snepseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snepseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snepseind niet geschikt voor uw werk in Snepseind of
 • u functioneert niet voldoende in Snepseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snepseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snepseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snepseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snepseind verblijft, dan mag uw werkgever in Snepseind u eveneens wel ontslaan.