Ontslag Snelrewaard

Uw werkgever in Snelrewaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snelrewaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snelrewaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snelrewaard. Uw werkgever in Snelrewaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snelrewaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snelrewaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snelrewaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snelrewaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snelrewaard of met bevallingsverlof bent in Snelrewaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snelrewaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snelrewaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snelrewaard
 • Als u in Snelrewaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snelrewaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Snelrewaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snelrewaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snelrewaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snelrewaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snelrewaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snelrewaard. Uitzonderingen in Snelrewaard;
 • Als uw werkgever in Snelrewaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snelrewaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snelrewaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snelrewaard niet geschikt voor uw werk in Snelrewaard of
 • u functioneert niet voldoende in Snelrewaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snelrewaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snelrewaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snelrewaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snelrewaard verblijft, dan mag uw werkgever in Snelrewaard u eveneens wel ontslaan.