Ontslag Snelleveld

Uw werkgever in Snelleveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snelleveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snelleveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snelleveld. Uw werkgever in Snelleveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snelleveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snelleveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snelleveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snelleveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snelleveld of met bevallingsverlof bent in Snelleveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snelleveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snelleveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snelleveld
 • Als u in Snelleveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snelleveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Snelleveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snelleveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snelleveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snelleveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snelleveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snelleveld. Uitzonderingen in Snelleveld;
 • Als uw werkgever in Snelleveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snelleveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snelleveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snelleveld niet geschikt voor uw werk in Snelleveld of
 • u functioneert niet voldoende in Snelleveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snelleveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snelleveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snelleveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snelleveld verblijft, dan mag uw werkgever in Snelleveld u eveneens wel ontslaan.