Ontslag Sneidershoek

Uw werkgever in Sneidershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sneidershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sneidershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sneidershoek. Uw werkgever in Sneidershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sneidershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sneidershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sneidershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sneidershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sneidershoek of met bevallingsverlof bent in Sneidershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sneidershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sneidershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sneidershoek
 • Als u in Sneidershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sneidershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Sneidershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sneidershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sneidershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sneidershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sneidershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sneidershoek. Uitzonderingen in Sneidershoek;
 • Als uw werkgever in Sneidershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sneidershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sneidershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sneidershoek niet geschikt voor uw werk in Sneidershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Sneidershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sneidershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sneidershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sneidershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sneidershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Sneidershoek u eveneens wel ontslaan.