Ontslag Sneek /snits

Uw werkgever in Sneek /snits mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sneek /snits zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sneek /snits

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sneek /snits. Uw werkgever in Sneek /snits mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sneek /snits arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sneek /snits niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sneek /snits te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sneek /snits u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sneek /snits of met bevallingsverlof bent in Sneek /snits.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sneek /snits kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sneek /snits die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sneek /snits
 • Als u in Sneek /snits lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sneek /snits wilt opnemen;
 • Omdat u in Sneek /snits lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sneek /snits lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sneek /snits wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sneek /snits op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sneek /snits

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sneek /snits. Uitzonderingen in Sneek /snits;
 • Als uw werkgever in Sneek /snits bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sneek /snits aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sneek /snits gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sneek /snits niet geschikt voor uw werk in Sneek /snits of
 • u functioneert niet voldoende in Sneek /snits.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sneek /snits

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sneek /snits niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sneek /snits of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sneek /snits verblijft, dan mag uw werkgever in Sneek /snits u eveneens wel ontslaan.