Ontslag Snakkerburen /snakkerbuorren

Uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Snakkerburen /snakkerbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Snakkerburen /snakkerbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Snakkerburen /snakkerbuorren. Uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Snakkerburen /snakkerbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Snakkerburen /snakkerbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Snakkerburen /snakkerbuorren of met bevallingsverlof bent in Snakkerburen /snakkerbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Snakkerburen /snakkerbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Snakkerburen /snakkerbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Snakkerburen /snakkerbuorren
 • Als u in Snakkerburen /snakkerbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Snakkerburen /snakkerbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Snakkerburen /snakkerbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Snakkerburen /snakkerbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Snakkerburen /snakkerbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Snakkerburen /snakkerbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Snakkerburen /snakkerbuorren. Uitzonderingen in Snakkerburen /snakkerbuorren;
 • Als uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Snakkerburen /snakkerbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren niet geschikt voor uw werk in Snakkerburen /snakkerbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Snakkerburen /snakkerbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Snakkerburen /snakkerbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Snakkerburen /snakkerbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Snakkerburen /snakkerbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Snakkerburen /snakkerbuorren u eveneens wel ontslaan.