Ontslag Smitshoek

Uw werkgever in Smitshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smitshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smitshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smitshoek. Uw werkgever in Smitshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smitshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smitshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smitshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smitshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smitshoek of met bevallingsverlof bent in Smitshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smitshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smitshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smitshoek
 • Als u in Smitshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smitshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Smitshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smitshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smitshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smitshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smitshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smitshoek. Uitzonderingen in Smitshoek;
 • Als uw werkgever in Smitshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smitshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smitshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smitshoek niet geschikt voor uw werk in Smitshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Smitshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smitshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smitshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smitshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smitshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Smitshoek u eveneens wel ontslaan.