Ontslag Bovensmilde

Uw werkgever in Bovensmilde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovensmilde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovensmilde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovensmilde. Uw werkgever in Bovensmilde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovensmilde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovensmilde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovensmilde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovensmilde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovensmilde of met bevallingsverlof bent in Bovensmilde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovensmilde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovensmilde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovensmilde
 • Als u in Bovensmilde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovensmilde wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovensmilde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovensmilde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovensmilde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovensmilde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovensmilde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovensmilde. Uitzonderingen in Bovensmilde;
 • Als uw werkgever in Bovensmilde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovensmilde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovensmilde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovensmilde niet geschikt voor uw werk in Bovensmilde of
 • u functioneert niet voldoende in Bovensmilde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovensmilde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovensmilde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovensmilde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovensmilde verblijft, dan mag uw werkgever in Bovensmilde u eveneens wel ontslaan.