Ontslag Smidstraat

Uw werkgever in Smidstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smidstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smidstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smidstraat. Uw werkgever in Smidstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smidstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smidstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smidstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smidstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smidstraat of met bevallingsverlof bent in Smidstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smidstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smidstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smidstraat
 • Als u in Smidstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smidstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Smidstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smidstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smidstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smidstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smidstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smidstraat. Uitzonderingen in Smidstraat;
 • Als uw werkgever in Smidstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smidstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smidstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smidstraat niet geschikt voor uw werk in Smidstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Smidstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smidstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smidstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smidstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smidstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Smidstraat u eveneens wel ontslaan.