Ontslag Smele

Uw werkgever in Smele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smele. Uw werkgever in Smele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smele of met bevallingsverlof bent in Smele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smele
 • Als u in Smele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smele wilt opnemen;
 • Omdat u in Smele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smele. Uitzonderingen in Smele;
 • Als uw werkgever in Smele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smele niet geschikt voor uw werk in Smele of
 • u functioneert niet voldoende in Smele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smele verblijft, dan mag uw werkgever in Smele u eveneens wel ontslaan.