Ontslag Smeerling

Uw werkgever in Smeerling mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smeerling zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smeerling

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smeerling. Uw werkgever in Smeerling mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smeerling arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smeerling niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smeerling te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smeerling u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smeerling of met bevallingsverlof bent in Smeerling.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smeerling kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smeerling die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smeerling
 • Als u in Smeerling lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smeerling wilt opnemen;
 • Omdat u in Smeerling lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smeerling lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smeerling wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smeerling op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smeerling

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smeerling. Uitzonderingen in Smeerling;
 • Als uw werkgever in Smeerling bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smeerling aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smeerling gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smeerling niet geschikt voor uw werk in Smeerling of
 • u functioneert niet voldoende in Smeerling.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smeerling

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smeerling niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smeerling of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smeerling verblijft, dan mag uw werkgever in Smeerling u eveneens wel ontslaan.