Ontslag Smedekensbrugge

Uw werkgever in Smedekensbrugge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smedekensbrugge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smedekensbrugge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smedekensbrugge. Uw werkgever in Smedekensbrugge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smedekensbrugge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smedekensbrugge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smedekensbrugge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smedekensbrugge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smedekensbrugge of met bevallingsverlof bent in Smedekensbrugge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smedekensbrugge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smedekensbrugge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smedekensbrugge
 • Als u in Smedekensbrugge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smedekensbrugge wilt opnemen;
 • Omdat u in Smedekensbrugge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smedekensbrugge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smedekensbrugge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smedekensbrugge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smedekensbrugge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smedekensbrugge. Uitzonderingen in Smedekensbrugge;
 • Als uw werkgever in Smedekensbrugge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smedekensbrugge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smedekensbrugge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smedekensbrugge niet geschikt voor uw werk in Smedekensbrugge of
 • u functioneert niet voldoende in Smedekensbrugge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smedekensbrugge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smedekensbrugge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smedekensbrugge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smedekensbrugge verblijft, dan mag uw werkgever in Smedekensbrugge u eveneens wel ontslaan.