Ontslag Smallebrugge /smelbrêge

Uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smallebrugge /smelbrêge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smallebrugge /smelbrêge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smallebrugge /smelbrêge. Uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smallebrugge /smelbrêge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smallebrugge /smelbrêge niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smallebrugge /smelbrêge of met bevallingsverlof bent in Smallebrugge /smelbrêge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smallebrugge /smelbrêge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smallebrugge /smelbrêge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smallebrugge /smelbrêge
 • Als u in Smallebrugge /smelbrêge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smallebrugge /smelbrêge wilt opnemen;
 • Omdat u in Smallebrugge /smelbrêge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smallebrugge /smelbrêge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smallebrugge /smelbrêge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smallebrugge /smelbrêge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smallebrugge /smelbrêge. Uitzonderingen in Smallebrugge /smelbrêge;
 • Als uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smallebrugge /smelbrêge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smallebrugge /smelbrêge niet geschikt voor uw werk in Smallebrugge /smelbrêge of
 • u functioneert niet voldoende in Smallebrugge /smelbrêge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smallebrugge /smelbrêge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smallebrugge /smelbrêge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smallebrugge /smelbrêge verblijft, dan mag uw werkgever in Smallebrugge /smelbrêge u eveneens wel ontslaan.