Ontslag Smalle ee /smelle ie

Uw werkgever in Smalle ee /smelle ie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smalle ee /smelle ie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smalle ee /smelle ie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smalle ee /smelle ie. Uw werkgever in Smalle ee /smelle ie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smalle ee /smelle ie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smalle ee /smelle ie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smalle ee /smelle ie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smalle ee /smelle ie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smalle ee /smelle ie of met bevallingsverlof bent in Smalle ee /smelle ie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smalle ee /smelle ie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smalle ee /smelle ie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smalle ee /smelle ie
 • Als u in Smalle ee /smelle ie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smalle ee /smelle ie wilt opnemen;
 • Omdat u in Smalle ee /smelle ie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smalle ee /smelle ie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smalle ee /smelle ie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smalle ee /smelle ie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smalle ee /smelle ie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smalle ee /smelle ie. Uitzonderingen in Smalle ee /smelle ie;
 • Als uw werkgever in Smalle ee /smelle ie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smalle ee /smelle ie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smalle ee /smelle ie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smalle ee /smelle ie niet geschikt voor uw werk in Smalle ee /smelle ie of
 • u functioneert niet voldoende in Smalle ee /smelle ie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smalle ee /smelle ie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smalle ee /smelle ie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smalle ee /smelle ie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smalle ee /smelle ie verblijft, dan mag uw werkgever in Smalle ee /smelle ie u eveneens wel ontslaan.